Waldemar Miksa

Koordynator Krajowy Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (muzykologia) i Uniwersytetu Muzycznego im. Chopina w Warszawie (kompozycja i dyrygentura), producent i wydawca. W 2013 roku zainicjował i do chwili obecnej współtworzy Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” / „Bilingual Future”.