_Opinie

Co mówią eksperci o naszej idei?

“Małe dziecko jest geniuszem, a drugi język nie musi być obcy”.

Claire Selby

Brytyjska lingwistka, autorka programów do nauczania języka angielskiego, w tym do wychowania w dwujęzyczności zamierzonej

“Zalety dwujęzyczności dostrzegają masowo rodzice, którzy pragną jej korzyści dla swoich dzieci. Dzięki temu bardzo popularna stała się idea dwujęzyczności zamierzonej, tzw. NNB (non native bilingualism) – metoda wychowania dwujęzycznego.”

Magdalena Olpińska-Szkiełko

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej

“Jeżeli waszym celem również stanie się dwujęzyczna przyszłość wszystkich dzieci, w ciągu dosłownie kilku lat wspólnie na zawsze zmienimy otaczającą nas rzeczywistość.”

Waldemar Miksa

Koordynator Krajowy Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”

“Społecznie wartościowym i uzasadnionym jest zatem wdrażanie zintegrowanych i systemowych działań edukacyjnych, kształtujących u dzieci potrzebę i zarazem satysfakcję z procesów uczenia się, a nauka języka obcego bez wątpienia stanowi dla nich atrakcyjną i wszechstronnie rozwijającą propozycję.“

Marta Malec-Lech

Radca prawny, radna sejmiku województwa małopolskiego i członek zarządu województwa małopolskiego

“Nauczyciele, a także rodzice, krocząc za dzieckiem powinni wesprzeć tę naturalną eksplorację dźwięków, traktując takie wsparcie jako realizację oczekiwań poznawczych dziecka oraz funkcjonalne doświadczenie. W rzeczywistości wsparcie takie będzie skuteczną formą realizacji idei powszechnej dwujęzyczności”

Dorota Dziamska

Dyrektor Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego, Koordynator grupy ekspertów MEN tworzących podstawy programowe dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

“W projektowaniu nowych metod nauczania i narzędzi osiągania nadrzędnego celu, jakim jest powszechna wielojęzyczność, należy więc wziąć pod uwagę potrzebę ekspozycji na język obcy od najmłodszych lat, dostosowania się do zmian w stylu życia, wykorzystania najnowszych technologii oraz możliwości, jakie stwarza coraz bardziej wielokulturowy krajobraz Europy.”

Krzysztof Nalepa

Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce ds. wielojęzyczności i tłumaczeń

“Takie podejście jest innowacją przynajmniej w skali kraju”

Lesław Tomczak

Dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

“To innowacyjne, kompleksowe podejście cechujące się długoterminowym planem działania i oddziaływania na najmłodszych, jest nowoczesnym kierunkiem wprowadzania zmian w standardach kształcenia.”

Marek Piotrowski

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji

“Realizując w praktyce ideę powszechnej dwujęzyczności w swoich regionach wszyscy Państwo stajecie się Ambasadorami Polski i Europy Lepszego (Dwu- i Wielojęzycznego) Jutra!”

Adam Kułach

Ambasador RP w Arabii Saudyjskiej, Omanie i Jemenie

“Dziękuję organizatorom za dotychczasowe działania na rzecz popularyzacji dwu i wielojęzyczności.”

Zuzanna Donath-Kasiura

Wicemarszałkini Województwa Opolskiego

_Weź udział

Zarejestruj się na 
Bilingual Future Forum!