Marcin Morawski

Wicedyrektor, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu

Absolwent Filologii Angielskiej na UAM oraz studiów podyplomowych z Zarządzania w Oświacie. Opiekun naukowy i mentor wielu laureatów Olimpiady Języka Angielskiego. Aktywnie współpracujący z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną w zakresie przygotowywania arkuszy egzaminacyjnych oraz szkolenia egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów.