Maciej Mońka

Wójt, gmina Nowa Sucha

Maciej Mońka jest wójtem gminy Nowa Sucha, położonej w powiecie sochaczewskim, w województwie mazowieckim, od 2010 roku. Po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel zawodu i dyrektor w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łowiczu. Przez ponad 3 lata pełnił funkcję zastępcy burmistrza Łowicza, odpowiadając w szczególności za oświatę. Przed objęciem stanowiska burmistrza pracował jako zastępca dyrektora ds. dydaktycznych w Szkole Podstawowej „Żagle” Stowarzyszenia Sternik w Warszawie.