Krzysztof Sobczak

Wójt Gminy Wieniawa

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od 2004 do 2014 roku, Naczelnik Wydziału Płatności w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przysusze. Od 01 grudnia 2014 roku, Wójt Gminy Wieniawa. Studia Podyplomowe z Zakresu Zarządzania i Finansów Jednostek Samorządy Terytorialnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,  Studia menadżerskie Master of Business Administration. Zainteresowania: nauki i doktryny polityczne, ekonomia, finanse i ustrój JST.