Igor Jankowski

Stowarzyszenie Inny Rytm

• Instruktor Metody Butejko
• Instruktor Metody Oxygen Advantage
• Instruktor Metody Wima Hofa
• LAP Breathwork Instructor of Pranayama & Meditation
• Instruktor Pranajamy i medytacji pracowni Macieja Wieloboba
• Wiceprezes Stowarzyszenia Inny Rytm

Współzałożyciel Stowarzyszenia Inny Rytm, które zajmuje się reedukacją oddechową w społeczeństwie. Inny Rytm to organizacja, która zajmuje się reedukacją oddechową w społeczeństwie. Jest częścią IBF (International Breathwork Foundation). Poprzez organizację kursów, warsztatów i szkoleń dla osób prywatnych, firm i instytucji chce poszerzać wiedzę dot. teorii, praktyki i wpływu świadomego oddechu na zdrowie człowieka. M.in. wprowadza świadomy oddech do Polskiego systemu edukacji, realizując grant na innowację edukacyjną pt. Polska Szkoła Oddechu. Prowadzi też warsztaty oddechowe w Łodzi i okolicach. Tworzy innowację przeznaczoną dla dzieci i nauczycieli w przedszkolach.