Dr Krzysztof Misztal

Prezes, diCELLa Sp. z o. o.

Współzałożyciel, prezes i kierownik badań i rozwoju w diCELLa Sp. z o.o., doktor nauk technicznych i autor licznych publikacji naukowych, wielokrotnie występował na konferencjach naukowych związanych ze sztuczną inteligencją i informatyką.
Laureat nagród, w tym dla najlepszego doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach swojej pracy doktorskiej Detekcja i rozpoznawanie wzorców kołowych i eliptycznych.
Wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności, wielokrotnie otrzymywał granty i finansowanie na liczne projekty badawczo-rozwojowe. Działał lub nadal działa w tych projektach jako kierownik projektu lub lider zespołu.
Jego bogate doświadczenie zawodowe, zarówno w firmach, jak i w środowisku akademickim, pozwala mu wdrażać nowe systemy informatyczne do codziennego użytku, np. w firmach farmaceutycznych.
W swojej pracy edukacyjnej stara się wprowadzać najnowsze technologie, m.in. chat GPT, ułatwiając przyswajanie wiedzy studentom.