Dr Jacek Giedrojć

Założyciel, Warsaw Equity Group

Jacek Giedrojć jest zaangażowany w działalność inwestycyjną w Polsce od 1992 roku. Początkowo specjalizował się w projektach prywatyzacyjnych i wykupach menedżerskich. Po 1999 r. zajmował się m.in. restrukturyzacją portfela trudnych aktywów przejętych od Elektrim S.A. oraz inwestycjami w spółki technologiczne na wczesnym etapie rozwoju. Do 2006 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy. Obecnie jest odpowiedzialny za strategię Grupy i pozostaje zaangażowany w rozwój i zarządzanie jej portfelem poprzez nadzorowanie procesów inwestycyjnych oraz ocenę i zatwierdzanie poszczególnych projektów. Przed założeniem WEG zdobywał doświadczenie zawodowe pracując jako audytor, konsultant oraz w administracji publicznej w Kanadzie, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Jacek posiada tytuł doktora socjologii (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk), MBA (Harvard University) oraz dyplom z ekonomii (Victoria University of Wellington).