dr hab. Svitlana Romaniuk, prof. UW

Badaczka ukraińskiego dyskursu politycznego i języka mediów

Pracuje w Katedrze Ukrainistyki na Wydziale Lingwistyki Stosowanej. Badaczka ukraińskiego dyskursu politycznego i języka mediów, autorka prac z socjolingwistyki, gramatyki współczesnego języka ukraińskiego, glottodydaktyki. Współautorka 9 podręczników do nauki języka i kultury ukraińskiej. Wśród badań znajdują się m.in.: Ukraiński jako język mniejszości narodowej w podstawie programowej MEiN. Cele i wyzwania kształcenia ukrainistycznego w Polsce (2022), Język i prawo. Kontrowersje i manipulacje w ukraińskim dyskursie parlamentarnym (2015), Status języka ukraińskiego w przedwyborczych programach kandydatów na Prezydenta Ukrainy w 2010 roku (2011), Język rosyjski na Ukrainie jako drugi język państwowy (2011), Stanowisko partii politycznych w kwestii języka ukraińskiego na Ukrainie (2010).