dr hab. Marzena Buchnat, prof. UAM

Kierownik Laboratorium Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu

Pedagog specjalny, pedagog, socjolog. Kierownik Laboratorium Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu Terapii Pedagogicznej, terapeuta dziecięcy, trener systemu Edukacja przez ruch. Autorka książek i artykułów z zakresu pedagogiki specjalnej, edukacji między innymi takich jak: Percepcja klimatu szkoły przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w trzech formach kształcenia a agresja i przemoc szkolna, (Poznań 2019); Wiedza dzieci młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną o emocjach, (współautorka Jasielska A., Warszawa 2022), Przystosowanie szkolne dzieci sześcioletnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, (Leszno 2013)