Dorota Dziamska

Dyrektor Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego, twórca pedagogicznego systemu kształcenia i terapii “Edukacja Przez Ruch”

Pochodzi z Poznania, w którym ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Była nauczycielem przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, obecnie pełni funkcję konsultanta metodycznego i dyrektora Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego – ośrodka kształcenia nauczycieli. Jest założycielem i prezesem zarządu stowarzyszenia Polskie Centrum Origami. Doświadczenie wdrażania sztuki origami do edukacji jako narzędzia wspierania całościowego rozwoju dziecka zaowocowało powstaniem wielu publikacji np. seria ABC Origami, a także książek metodycznych dla nauczycieli o wykorzystaniu składania papieru w procesie uczenia. Jej autorskie modele sztuki origami oraz specjalistyczne metody składania papieru, także z dziećmi najmłodszymi np. metoda origami – baje prezentowane były na wielu międzynarodowych kongresach origami m.in.: w Keczkemecie i Budapeszcie 1998/1999, w Nowym Jorku 2000, w Eindhoven 2003, Mennorode 2004, Fryburgu 2007, a od 2010 także na kongresach pedagogów w Australii i Nowej Zelandii. Dorota Dziamska jest jednym z najbardziej znanych i doświadczonych metodyków nauczania w Polsce oraz twórczynią licznych pomocy pedagogicznych dla nauczycieli i książek dla dzieci. Jej zawodową pasją jest tworzenie niekonwencjonalnych form pracy z dziećmi wiodących do zaspokojenia tzw. „dziecięcego głodu ruchu”. Jest twórcą pedagogicznego systemu kształcenia i terapii – Edukacja przez ruch, którego powstaniu poświęciła około 27 lat. Upowszechnia system w Polsce i poza jej granicami prowadząc praktyczne szkolenia i warsztaty z nauczycielami oraz tworząc serię publikacji i pomocy multimedialnych. Prowadzi także działalność społeczną na rzecz dzieci i rodziców jako ekspert Fundacji Rzecznik Praw Rodziców oraz ekspert Stowarzyszenia Nasze Dzieci – Razem Przeciw Alienacji w Rodzinie.