Bilingual
Future
Forum

Wspólny język
Wspólna przyszłość
Wspólny świat

18 października 2023, Uniejów

18 października 2023, Uniejów

_O forum

Bilingual Future Forum to wydarzenie gromadzące uczestników wokół tematu dwujęzyczności i powiązanych z nią badań, doświadczeń, narzędzi i procesów.

Trzy kategorie starannie dobranych paneli dyskusyjnych i prelekcji pozwolą przyjrzeć się szerokiej perspektywie zagadnienia,
a towarzyszące warsztaty, konsultacje i pokazy pomogą znaleźć najlepsze rozwiązania wspierające rozwój dwujęzycznego społeczeństwa.

Najwyższa wartość merytoryczna połączona z otwartością na innowacyjne rozwiązania wspierane dotychczasową praktyką to charakterystyka tego eventu zrzeszającego przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów placówek oświatowych i naukowców.

_Weź udział

Zarejestruj się na 
Bilingual Future Forum!

_Idea

Bilingual Future Forum jest unikalną w skali globalnej platformą do komunikacji środowisk, stawiających sobie za cel powszechną dwujęzyczność

Bilingual Future Forum to wydarzenie skupione na edukacji językowej i jej wspieraniu na każdym szczeblu. To czas wymiany opinii, dzielenia się doświadczeniem i wzajemnej inspiracji. To moment, w którym dwujęzyczna przyszłość staje się teraźniejszością.

_Tematyka

O czym będziemy rozmawiać

• Wychowanie w dwujęzyczności

• Naukowe opracowania dotyczące dwujęzyczności

• Wyzwania współczesnej edukacji

• Kryzys kadrowy wśród pracowników oświaty

• Sposoby finansowania innowacji pedagogicznych

• Promocja JST

• Wsparcie młodych obywateli

• Technologie XXI wieku

_Uczestnicy

Kim są osoby biorące udział w Forum?

Włodarze gmin i powiatów

Marszałkowie województw

Naczelnicy wydziałów oświaty

Dyrektorzy placówek żłobkowych, przedszkolnych i szkół podstawowych

Pracownicy naukowi wydziałów lingwistycznych i filologicznych

_Nagrody

Ambasador Dwujęzyczności

Droga od pomysłu do skończonego dzieła jest zazwyczaj długa i niejednokrotnie kręta. Droga idei zmieniającej zastały paradygmat to dodatkowo droga pod górę. Ogrom wysiłku wkładany przez wiele osób, instytucji i jednostek samorządowych pomaga idei powszechnej dwujęzyczności pokonywać przeszkody, łamać stereotypy oraz zmieniać życie dzieci w całej Polsce i poza jej granicami. Bez zaangażowanych działaczy i pasjonatów, dwujęzyczność nadal zarezerwowana byłaby jedynie dla rodzin wielojęzycznych lub emigrujących, a dzięki wytrwałym promotorom staje się codziennością na co raz większą skalę.

Tytuł Ambasadora Dwujęzyczności stworzony został z myślą osobach, które głęboko rozumiejąc ideę powszechnej dwujęzyczności, każdego dnia dbają nie tylko o to, by istniała w co raz szerszym gronie, ale również o to, by stawała się rzeczywistością. Jest to jednocześnie forma podziękowania za wysiłek włożony w szerzenie tej idei, jak również uhonorowanie dokonań w zakresie jej wdrażania. Punktem kulminacyjnym Bilingual Future Forum jest uroczysta gala wręczenia statuetek Ambasadora Dwujęzyczności przyznawanych przez kapitułę BFF.

_Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź
na bierząco

.

_Lokalizacja

Uniejów

Bilingual Future Forum to wyjątkowe wydarzenie, zarówno jeśli chodzi o program, osoby, jak i miejsce. To wspaniała okazja do rozwoju, nawiązania ciekawych kontaktów, ale też odpoczynku!

Woda wydobywana z głębokości 2 km o temperaturze 68-70 °C jest największym bogactwem Uniejowa. Dzięki swoim właściwościom termicznym i chemicznym jest wykorzystywana w profilaktyce i terapii wielu chorób oraz rehabilitacji.

Uniejów od 2012 r. ma status miejscowości uzdrowiskowej i stawia na rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych. To najmłodsze polskie uzdrowisko i jedyne o charakterze geotermalnym. Uniejów dąży do tego, by odwiedzający poczuli się tu jak w kapsule zdrowia i witalności, mając w zasięgu ręki możliwości służące profilaktyce zdrowotnej i regeneracji sił. Siłą Uniejowa jest kontrast. Wielowiekowa historia współgra tu w twórczym dialogu ze współczesnością.

_Korzyści

Korzyści z uczestnictwa

• Spotkanie liderów nowoczesnego samorządu, innowacyjnej edukacji, pionierskiej nauki

• Możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń

• Zetknięcie z najnowszymi trendami edukacyjnymi i technologicznymi

• Spotkanie z praktykami i specjalistami

• Szansa na pozyskanie merytorycznych i biznesowych partnerów

• Dostęp do unikatowych materiałów edukacyjnych

• Podniesienie kompetencji merytorycznych

• Udział w gali wręczenia nagród

• Certyfikat uczestnictwa

_Opinie

Co mówią eksperci o naszej idei?

“Małe dziecko jest geniuszem, a drugi język nie musi być obcy”.

Claire Selby

Brytyjska lingwistka, autorka programów do nauczania języka angielskiego, w tym do wychowania w dwujęzyczności zamierzonej

“Zalety dwujęzyczności dostrzegają masowo rodzice, którzy pragną jej korzyści dla swoich dzieci. Dzięki temu bardzo popularna stała się idea dwujęzyczności zamierzonej, tzw. NNB (non native bilingualism) – metoda wychowania dwujęzycznego.”

Magdalena Olpińska-Szkiełko

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej

“Jeżeli waszym celem również stanie się dwujęzyczna przyszłość wszystkich dzieci, w ciągu dosłownie kilku lat wspólnie na zawsze zmienimy otaczającą nas rzeczywistość.”

Waldemar Miksa

Koordynator Krajowy Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”

_Organizator

Organizator wydarzenia

_Partner